top of page

Sipke Zijlstra was tot december 2022 huisarts en praktijkhouder bij Huisartsenpraktijk Geuzenwaard in Lobith. Hij blikt hij terug op zijn loopbaan en geeft zijn visie op het huisartsenvak. De toegevoegde waarde van de huisartsenzorg staat voor Sipke als een paal boven water.

 

Mensen zijn gewoon mensen
Vroeger had je een huisarts en assistenten. Toen kreeg je de zorg rondom chronische klachten, praktijkondersteuners, de assistenten die meer taken uitvoeren, physician assistents; je biedt nu zorg met een heel team. Toch is de kern van het vak niet veranderd. Een collega zei ooit eens dat ‘het materiaal overal hetzelfde is’. Ze bedoelde dat mensen overal gewoon mensen zijn. Met zorgen en vragen waarmee ze bij een huisarts terecht kunnen. Dat is de kern van het vak; deskundig zijn over een lichaam. Over ziektes en symptomen. Die kern is onveranderd gebleven.’

‘Door dichtbij de mensen te zijn, en lef en vertrouwen te hebben, kunnen we hele zinvolle zorg bieden.’

De ervaring van Edwin Brugman

Unieke overname huisartsenpraktijk in Westervoort

Interview met Sipke Zijlstra

Een waardevol vak

Voeling houden
‘Ik heb wel de vrees dat er steeds minder praktijkhouders komen. En dat in de gaten die dan vallen partijen stappen die artsen in loondienst nemen. Dat gaat ten koste van de zeggenschap over het vak. Het is niet gemakkelijk een goede locatie te vinden, ook al omdat de teams groter worden.’ Het is een van de vraagstukken waar Onze Huisartsen een rol kan pakken. Sipke: ‘Twee van de waarden zijn niet voor niets samenhang creëren en het versterken en benutten van de groepskracht. Bij Geuzenwaard blijven nog twee vrouwelijke huisartsen actief. Onze Huisartsen heeft ons erg geholpen bij het maken van vacaturefilmpjes, zodat er nu waarnemers klaar staan. Die ondersteuning is echt heel welkom en belangrijk.’ Sipke wil Onze Huisartsen dan ook meegeven door te gaan op de huidige voet. Dat betekent voeling houden met de praktijken en zichtbaar blijven voor huisartsen. ‘Ik vind dat Onze Huisartsen haar rol uitstekend vervult.’

Patrick Poels is bestuursvoorzitter van Onze Huisartsen en praktijkhoudend huisarts in Huissen. Hij laat zijn licht schijnen op het thema praktijkopvolging.

Vaste praktijkhouders als fundament

Verbinding

Onderzoek wijst uit dat vaste praktijkhouders erg belangrijk zijn: patiënten van een vaste praktijkhouder leven langer, maken minder gebruik van huisartsenzorg en zijn tevredener. Onze Huisartsen heeft hier op drie manieren in 2022 aandacht voor gevraagd:

  • Wensen en behoefte gepeild bij niet-praktijkhoudende huisartsen.

  • Contact gezocht met regiogemeenten over huisvesting van huisartsenpraktijken in nieuwbouwwijken.

  • Niet-praktijkhoudende huisartsen nauwer te betrekken bij de invulling van het rooster voor de avond-, nacht- en weekenddiensten.

Zo ontstaat er meer (ver)binding en gezamenlijkheid. Dat kan niet-praktijkhoudende huisartsen stimuleren om toch de stap naar praktijkhouder te maken.

Groepskracht
Patrick ziet de groepskracht van Onze Huisartsen ook als belangrijk instrument. ‘Voor de huisartsenpraktijk de Geuzenwaard in Lobith was geen praktijkopvolging. De praktijkhouder, Onze Huisartsen en Menzis hebben daarom samen de mogelijkheden verkend. Met onder andere het promoten van de praktijk via een YouTube-filmpje en een pitch aan potentiële opvolgers. Letterlijk even binnenkijken bleek heel waardevol. Hierdoor meldde zich een aantal artsen om voor langere tijd zich te binden aan de praktijk.

Stoppen en starten met een huisartsenpraktijk
Met de kennis en wetenschap van nu zijn er draaiboeken voor starten en stoppen opgezet. Bij potentiële starters is geïnventariseerd waar hun interesses liggen, bij iedere praktijkhouder van 57 en ouder polsen we wat we voor ze kunnen betekenen. Bijvoorbeeld bij het matchen met starters of qua ondersteuning als ze langer door willen werken. Het is een belangrijk thema en Onze Huisartsen zit niet stil!

‘De komende 10 jaar gaat een derde van de huisartsen in onze regio met pensioen. En tegelijkertijd is praktijkopvolging minder vanzelfsprekend geworden. Jonge huisartsen zoeken actiever de balans tussen werk en privé. Ze werken vaker parttime en ambiëren minder het praktijkhouderschap.’

Het jaar 2022 was voor Edwin Brugman een hectische periode. Hij heeft in de zomer van 2022 huisartsenpraktijk Westervoort overgenomen. Met passende hulp en ondersteuning van Menzis, gemeente Westervoort en Onze Huisartsen behouden in totaal ruim 2.300 patiënten in Westervoort hun huisartsenzorg op dezelfde locatie. Een sprekend voorbeeld voor continuïteit van de huisartsenzorg.

 

Maatwerk is cruciaal

Edwin Brugman kijkt met een goed gevoel terug op het traject van de praktijkovername. ‘Ik heb veel geleerd. Wat mij is bijgebleven en echt gedeeld moet worden: een praktijkopvolging is maatwerk. En het noodzakelijke maatwerk kan Onze Huisartsen leveren. Dat is gebleken uit de goede samenwerking. Toch had ik het aanbod voor de bijdrage en expertise van Onze Huisartsen eerder willen weten. Dan hadden we gezamenlijk waarschijnlijk een minder hoge druk in de zomermaanden ervaren.’     

Uitdagingen
Het was een vrij unieke bestaande situatie. Naast een bestaande praktijk heeft Edwin Brugman een tweede praktijk overgenomen. Daar was voor de overdracht van systemen geen pasklare oplossing voor. Flexibiliteit en maatwerk waren de sleutelwoorden. Uiteindelijk zijn beide praktijken administratief samengesmolten tot één praktijk. Denk aan AGB-codes, Vektis-registratie en inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Inmiddels zijn de achterstanden in aangeboden zorg bijna opgelost door het hardwerkende team. Daarnaast blijft de (op)roep om extra personeel bestaan. Dat blijft een uitdaging.

 ‘Denk je aan praktijkopvolging, werk dan op tijd aan een ‘goede conditie’ van je personeel, de praktijkpopulatie en het pand. Zo kun je op de top van je kunnen je praktijk overdragen en de nieuwe praktijkhouder enthousiast maken voor de mooie lokale werkomgeving.’

Hoe kijken betrokkenen terug op de praktijkopvolging in 2022

Passende praktijkopvolging is de sleutel voor de continuïteit van de huisartsenzorg. Het is een proces dat tijd en flexibiliteit van verschillende partijen kost. In 2022 lichten we de praktijkopvolging van huisartsenpraktijk Geuzenwaard uit, vanuit het perspectief van de vertrekkende huisarts Sipke Zijlstra. Ook de praktijkovername van huisartsenpraktijk in Westervoort door Edwin Brugman geeft een inkijk in zijn ervaring met Onze Huisartsen. De conclusie die we met elkaar trekken: praktijkopvolging is maatwerk. Ook voorzitter van het coöperatiebestuur Patrick Poels geeft zijn nabeschouwing hierop.

bottom of page